วิธีเพิ่มเครื่องมือตกแต่งข้อความใน MOODLE (Text editor)

การตั้งค่าติดตั้งเครื่องมือ

1.  คลิกที่ สัญลักษณ์ รูปสามเหลี่ยม

2. เลือกเมนู Preferences

3. ที่ช่องรายการ User account คลิกเลือกรายการ Editor preferences

4. ที่ช่องรายการ Text editor คลิกแถบซ่อนรายการ

5. คลิกเลือก TinyMCE HTML editor

5. คลิก Save changes

การเรียกใช้เครื่องมือ

1.  คลิกเลือกสัญลักษณ์มุมบนซ้ายของแถบเครื่องมือช่องข้อความ

2. จะปรากฏเครื่องมือดังรูป

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Wednesday, 8 April 2020, 10:38AM